Lustig läsning om hur olika rasklubbar hanterar sitt ansvar…

Vår rasklubb betalade för att 3 personer skulle få delta i årets Avelskonferens online. Anledningen till att jag studsade på det, var att jag deltog för Terrierklubbens räkning och skrev på förfrågan en artikel som publicerades i Terrierposten, som i grova drag handlade om att avla brett. Förutom mina 2 sidor publicerades ytterligare 3 sidor som alltså delgav Terrierklubbens alla medlemmar informationen från Avelskonferensen, en öppen, informativ och oegoitstisk gest från klubbens sida. Eller självklar, kanske man kan tycka… Vår egen rasklubb har inte presterat någonting – utan de tre som klubben betalade för, har behållit informationen för sig själv.
Jag tyckte detta var svagt, och skrev till dem. Konversationen kan ni läsa nedan. Självklart har jag tagit bort namnet på den arma som kände sig manad att svara mig.
Den ons 1 sep. 2021 kl 14:37 skrev Trepés <therese@trepes.se>:
Hej Avelskommittén!
1. Avelskonferensen
I april i år, så var jag med på SKKs Centrala Avelskonferens genom Terrierklubben. Mycket intressant och givande tyckte jag, och jag blev ombedd att skriva en artikel i Terrierposten, vinklat mot numerärt små terrierraser. Läs Terrierposten Nr 2 2021 och inspireras! Förutom mina 2 sidor, så skrevs ett referat från helgen på 3 sidor. Totalt 5 sidor som DS-ringens medlemmar aldrig får ta motsvarande del av. Personligen kan jag tycka att det vore en rimlig motprestation att skriva en artikel, för att få delta på mötet!
Även Dvärgschnauzerringen betalade för 3 representanter som deltog på konferensen, såg jag. Men till skillnad mot Terrierklubben så har jag inte sett att någon information har vidareförmedlats ut till uppfödare eller vanliga medlemmar. Utom en not om deltagande på hemsidan. Tråkigt tycker jag!
2. Rekommendation om att inte para PS med SS
Särskilt intressant tycker jag det hade varit, att få höra DS-ringen förklara hur man ser på att avla brett, aktivt arbeta för genetisk bredd och variation – och ändå behålla sin rekommendation om att inte para peppar/salt med svart/silver. Jag antar att beslutet ligger kvar – jag har inte sett eller kunnat hitta någon förändring i den punkten?
När beslutet togs, hörde jag att det gjordes per telefon, utan majoritet i styrelsen – så det känns som det vore dags att tänka över den frågan igen. Förbud leder inte till en bredare avel – och det gynnar inte heller inte den recessiva genen, som vissa tycks tro. Beslutet saknar evidens och begränsar uppfödarna. Ring och diskutera med Thomas Bergström, Linda Laikre eller annan kunnig genetiker, eller prata med forskare inom specifikt färggenetik.
För att gynna aveln och för att gynna enstaka recessiva gener utan att minska den genetiska bredden så behövs KUNSKAP. Arrangera istället föreläsningar, motivera medlemmar och i synnerhet uppfödare att gå utbildningarna online som SKK erbjuder och utbilda oss i hur man kan blanda färger UTAN att förstöra dem, men istället tillföra nya gener och egenskaper. Sätt bara inte regler och begränsningar utöver vad som är tillåtet hos SKK: Vi HAR öppna stamböcker och ska använda oss av möjligheterna som det innebär.
Jag skulle vilja se en klubb i framtiden som stöttar, informerar, entusiasmerar och utbildar sina medlemmar. Och som vi uppfödare kan rekommendera åt våra medlemmar. Jag vet att det har arbetats med information om sjukdomar och hälsa samt att det ligger mycket om det på hemsidan, vilket är jättebra! Och det låter lovande att ni letar efter redaktion åt ett medlemsblad. Men förhastade beslut och personlig vinning hos folk i styrelsen förtar intrycket av en professionell och kunskapsbaserad klubb.
Therese Egermark Winscher
30 september 2021 20:28:37 +02:00, skrev Xxx <Xxxxx@gmail.com>:

Hej!

Tack för din återkoppling på avelskommittens arbete.

1.    Avelskonferens Vad gäller den första kommentaren om att vi borde ha presenterat och skrivit mer om avelskonferensen så tackar vi för ditt input och vi ska fortsättningsvis försöka bli duktigare på att avrapportera saker som klubben generellt deltar i eller arrangerar. Bra påpekande!

2.    Rekommendation om att inte para PS med SS

Vad gäller parning med färgkombinationen PS och SS så gjorde vi ett utskick i samband med att beslutet fattades. Är det så att du har missat det? Här kommer utskicket på nytt till dig isåfall. I det föklaras bakgrunden.Självklart var vi i kontakt med SKK för att konfirmera att ingen negativ inverkan på avelsbasen skulle föreligga.

OBS detta är alltså en regel för att få valphänvisning på rasklubbens hemsida. Du kan således göra denna färgkombination utan några som helst hinder och få valphänvisning på SKKs Köpa hund.

Vad gäller din åsikt att ”Sätt bara inte regler och begränsningar utöver vad som är tillåtet hos SKK” kan vi bara konstatera att Dvärgschnauzerringen har sedan lång tid tillbaka haft hårdare krav för valphänvisning än vad SKK har för valpregistrering. Hos SKK finns varken utställningskrav eller ögonlysningskrav. Så att olika regler och att framförallt hårdare regler kan gälla för rasklubbar är inget nytt alls och ingenting specifikt för just Dvärgschnauzerringen

Tack för ditt input!

Med vänlig hälsning

Avelskommitten genom Xxx

 

Från: Trepés <therese@trepes.se>
Datum: 1 oktober 2021, 18:06 centraleuropeisk sommartid
Ämne: Re: Avelskonferensen i april i år
Till: Xxx <Xxx@gmail.com>
Hej Xxx,
Så trevligt att få svar! Tack!
Jag bifogar den artikel jag skrev för terrierklubben, så kanske ni kan hitta något att använda där ;). (Några enstaka ord kan ha redigerats, om ni skulle jämföra med artikeln).
Jo, jag såg det ni skickade ut om att FCI är en hög instans och att det finns dem som anser att vi har orena färger. Men det är bara tyckanden och baseras inte på varken statistik eller fakta. Inte det som kommer från FCI heller. Dvärgschnauzerringen bör känna sig manade att kontrollera och verifiera fakta oavsett varifrån det kommer, kan jag tycka! För andra uppfödare som inte kan söka egen fakta, eller våga tänka själva blir ni en auktoritet, och den borde ni bära ansvarsfullt.
Jo, jag känner till att det bara gäller valphänvisning och personligen bryr jag mig inte om rekommendationen från er – jag anser att avelsbredden och de positiva aspekter den erbjuder är viktigare än att någon individ här och var blir mörk (SKK borde absolut hålla med om detta – om något av det som sades i Avelskonferensen var sant. Så att de höll med ert ställningstagande beror nog på hur det framfördes av er och till vem, gissar jag.). Förresten, om jag inte missminner mig så var det ”den recessiva genen” ni var rädda om och inte peppar-saltfärgen som du skriver om nu. Det var ju faktiskt lite komiskt när jag tänker efter!
Men åter till peppar/salt: Man kan som uppfödare välja andra individer än de mörka att avla på – eller så kan man faktiskt ha längre framförhållning och tänka 2-3 generationer framåt, med målsättningen att kombinera de positiva andra egenskaper man vunnit i kombinationen, som en stabil personlighet, stabila magar, bättre tänder (viktiga egenskaper) – med perfekt färg – (som i sammanhanget är ganska oviktigt)
Jag hävdar fortfarande att DS-ringen borde lägga mer krut på information och utbildning än på förbud och restriktioner.
Visst är det bra att ni har högre krav än SKK, men det ska vara på rätt saker som ger en bättre ras. Ögonlysning tar jag, liksom alla andra jag vet, allvarligt på eftersom det leder till en friskare ras. Eventuella färgavvikelser känns inte så viktigt – och dem tar ju utställningar hand om ändå. Om man får sitt Very-Good trots mörk peppar salt, så är ju hunden godkänd enligt era regler att få hänvisning på. Ni kanske skulle höja kravet till Excellent och ta bort de där påhitten om tillåtna kombinationer?
Tack ändå för att ni tog er tiden och obehaget att svara! 😉
Therese Egermark Winscher

2021-10-05

Svar till Therese Egermark om Färgblandning av Dvärgschnauzer!

Hej Therese, vi har läst ditt senaste svar och din trevligt skrivna och välformulerade artikel för terrierklubben. Vi kan bara säga att vi respekterar din åsikt men delar den inte i alla delar!

Du skriver att beslutet om orena färger inte bygger på fakta eller statistik utan bara är tyckanden från olika personer och FCI. Det är möjligt att det inte finns så mycket statistik över detta, men man behöver bara titta sig omkring och kolla i stamtavlor när man ser felfärgade hundar så ser man snabbt att de värsta färgfelen finns i blandningen av p/s och sv/s.  Fakta kan vi nog påstå att FCI tagit fram som underlag innan de beslutat om denna restriktion. Det har inte varit något hastverk från deras sida.

Att den vita färgen kan behöva ”blandpara” för att få fram bättre hundar med en bredare genetisk variation kan vi nog vara ense om. Men att våra andra tre färger behöver det för den genetiska variationens skull är inte sant och det var det som SKK:s specialist i genetik, Sofia Malm, höll med oss om och hjälpte oss att räkna fram. Svart, peppar och salt och svart/silver står bra på egna ben och behöver inte blandas, i alla fall inte för att få till tillräckligt stor ”genpol”.

Vi är inte heller säkra på att det finns andra värdefulla egenskaper som man kan vinna tex bättre tänder, bättre personlighet, stabilare magar ( som du ger som exempel), genom att ”blandpara” då dessa egenskaper är ganska likartade inom de 3 olika färgerna. Man behöver alltså inte para över färgerna för att erhålla dem. DET ENA UTESLUTER INTE DET ANDRA, dvs det går att förbättra ovanstående och andra viktiga egenskaper utan att behöva blanda p/s med sv/s. Och att inte INAVLA som SKK förespråkar, betyder inte att man måste ”blandpara”, om man inte behöver det!

Vi vill göra dig observant på att det heller inte föreligger några restriktioner på att para tex svart med svart/silver eller svart med peppar/salt och i dagsläget inga restriktioner alls när det gäller den vita färgen. Dessa kombinationer har klarat bevarandet av rena färger tämligen väl. Återigen vill vi också påpeka att det inte är ett förbud utan en rekommendation att undvika parning mellan p/s och sv/s!

Dvärgschnauzerringens beslut att införa denna restriktion föregicks av ett digert utredningsarbete med jämförelser i de övriga nordiska länderna och även andra europeiska länder. Det visade sig då att vi i Sverige har bland de ”snällaste” reglerna beträffande denna fråga. Vi anser att vi gjort ett väl underbyggt arbete, innan rekommendationen slutligen, efter flera månader, enhälligt beslutades av Dvärgschnauzerringens styrelse.

Men som vi betonat tidigare AK uppgift är att informera och sprida kunskap, sedan får varje enskild uppfödare själv välja hur man vill göra med sin avel, så länge det ryms inom SKK:s regelverk.

Så självklart bestämmer inte AK hur ni som uppfödare skall avla, utan det skall självklart varje uppfödare själv göra, det är ju det som är den stora tjusningen med avelsarbetet. Men, det är viktigt att betona, att man som uppfödare också tar ansvar för sina handlingar och de konsekvenser som olika vägval kan innebära!

Vi är väldigt glada att du så öppet och frimodigt framfört dina åsikter och ser gärna att fler vågar diskutera olika avelsfrågor i framtiden, för det är något som bara berikar oss!

Mvh. / Dvärgschnauzerringens Avelskommitté

AK

 

 

Från: Trepés <therese@trepes.se> Datum: 12 oktober 2021 09:50:40 +02:00 Ämne: Re: svar om Färgavel Till: xxx

Hej och tack för ert trevliga svar, igen!
Jag kunde inte låta bli att svara 😉 Jag fattar att vi har olika syn på avel, men eftersom ni tog er tiden att svara utförligt, på en del av frågorna, så vill jag ändå bemöta det! Jag förväntar mig ingen återkoppling, så lägg inte tid på det.
Jättebra att i har fått hjälp av Sofia Malm, uppenbarligen mycket kunnig – jag har uppskattat hennes föreläsningar mycket!
Material från FCI
Så ni menar att det finns ett underlag från den där höga instansen FCI som de baserat sitt beslut på men som aldrig visats för varken er eller oss? Då vore jag – och jag vet många andra uppfödare – mycket intresserade av att få ta del av det materialet. Går det att fråga dem om det? Jag tror att klubben får bättre gehör än om jag frågar personligen.
SS-färgen
Återigen, varför pratar vi hela tiden om PS- när det var SS som skulle värnas om med ert förbud? PS-känns som den minst skyddsvärda färgen eftersom den ändå dyker upp överallt och är vanlig. Men om då Sofia Malm menar, som ni skriver, att SS-rasen står bra på egna ben antalsmässigt – varför ska man då skapa ett förbud mot att blandpara för att skydda den? Då faller hela argumentet för just detta!
Inavel
Som sagt, bra svar från er, jag inser att vi aldrig kommer nå konsensus, men jag vill verkligen att ni ska förstå att ni i sak har fel 😉 Trots att ni har tillfrågat expertis, så glömmer ni att alla hundar och raser är inavlade idag. Inavel är inte eftersträvansvärt och att enstaka pälsar i processen får en mörk färg är oviktigt. De mörka pälsarna och ålarna dyker upp ändå i ps-ps-kombinationer och är inget problem. Man väljer bara att inte avla vidare på dem (eller så utnyttjar man möjligheten där man ser att SS-anlag kan finnas och byter färg i kommande kombination för att få ”nytt” avelsmaterial för färgen).
Populationen inom varje färg
Det ni också glömmer är att alla uppfödare har inte tillgång till hela populationen! När en genetiker uttalar sig om en populations storlek och livskraftighet, så antar man teoretiskt en siffra, men i praktiken fungerar det inte så. Varje uppfödare eller uppfödargrupp (uppfödare som samarbetar) kan snarare ses som subpopulationer. I dessa väljs ett ytterst litet fåtal hanar ut som blir pappa till alla valpar eftersom de är multichampions och har kostat så himla mycket tid, pengar och energi att få fram. Hur många använder hela tiden nya kombinationer med helt nya stamtavlor? Ingen – inte ens jag, som ändå verkligen försöker att ”typavla” istället för att inavla. Senast jag räknade på det så har jag använt hanar i snitt ca 1,4ggr och tikar i snitt ca 1,3 ggr – men jag använder inte heller hela den tillgängliga populationen. Man kan inte påstå att populationen vi har idag räcker – kanske för att rasen ska överleva – men inte för att utvecklas!  Framför allt – hur många uppfödare tänker ens så? Ett fåtal skulle jag påstå, eftersom ingen utbildar resten.
Blandpara för att få fram bättre egenskaper
Ni ifrågasätter behovet av att blandpara för att få fram nya och bättre egenskaper, som tänder, stabila magar et.c. Jo, behovet finns anser jag, beroende på det jag skrev om ovan – att alla uppfödare inte har tillgång till hela populationen. Och man kan omöjligt känna till alla egenskaper hos alla hundar i populationen inom en färg. En PS-hane uppe i Umeå kanske har perfekta tänder trots att han är 12 år gammal – men det kan jag inte veta här i Nykvarn. Däremot kanske jag känner till en närbelägen kennels svarta hane och hans lika fina tänder vid 12 års ålder – men då tvekar jag inte ens sekund på att blandpara om annat stämmer i kombinationen! Genom att kunna blandpara så förstorar vi de lokala subpopulationerna och kan på sikt nå dvärgschnauzrar med bättre hälsostatus, snarare än att välja ett något sämre alternativ för att det är rätt färg. Jag menade såklart inte att de olika färgerna har olika hälsoläge – för det vet vi är ganska likartat från statistik från försäkringsbolagen.
Vissa, och jag vet ju många, kan inte se utanför sin ”box” av hundar, kan inte tänka sig ”amerikanska linjer” eller kan inte ens föreställa sig att blandpara, utan kör på i sina gamla spår, med samma gamla linjer. Ganska ointressant utveckling för rasen, om du frågar mig (eller vilken genetiker som helst).
Exempel trångsynthet – exteriörbeskrivning
En valpköpare till mig lät exteriörbeskriva sin svarta tik från mig i somras. Hon fick hyfsat resultat, men fick slängt i ansiktet att det var en ”blandparning”, Hon var lite grå i rumpan och på öronen, som många svarta är. Min valpköpare blev ledsen, helt i onödan, kommentaren var elakt menad och irrelevant. Varför visste ens beskrivaren det – ska inte beskrivaren förhålla sig till endast hunden och bedöma hur den ter sig för dagen? Hade hon kollat stamtavla innan bedömningen och i så fall varför? Vi har öppna stamböcker och att para mellan färgerna är tillåtet, därför ska även domare och beskrivare vara neutrala i sina åsikter. Beskrivaren är en känd PS-uppfödare och hon lät sina personliga åsikter, möjligen över min avel, gå ut över min valpköpare. Elakt! Och ur min synvinkel ett uttryck för trångsynthet och avsaknad av bildning.
Så oavsett om ni håller med och tänker fråga FCI om det troligtvis ringa underlaget – eller inte – så tycker jag att det minsta ni kan göra är att ta bort fåniga förbud som inte gynnar hälsa och rasen i stort – och satsa på att UTBILDA uppfödare. På senare år har det tillkommit jättemånga dvärgschnauzeruppfödare som inte har kunnat gå kursen om färggenetik – kör den årligen, till exempel, om nu färgen är det viktigaste vi har.
Eller, kom jag på nu, varför inte kräva att uppfödare ska gå SKK:s uppfödarutbildning innan man får valphänvisning? Förvarna ett år i förväg så har alla chansen att hinna med. 😉 Det kanske låter tufft, men jag tycker det är ett rimligt krav.
Nåja, tack för att ni läste ända hit.
Hoppas ni får en härlig höst och kommer med mycket nytt och roligt inom klubben inför våren!
Therese Egermark Winscher
TrePés
+46 703 808 996

One thought on “Lustig läsning om hur olika rasklubbar hanterar sitt ansvar…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *